Contributie

per jaar

Senioren

€ 70,-

Opstapjes & Stap 1

€ 16,-

Stap 2 & hoger

€ 25,-

Contributie overmaken op bankrekeningnummer

NL72 RABO 0115 0476 46 t.n.v. SV Eijsden