simultaan zeger

C:\Users\vroonzaep\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JGURN7W8\DSC00266.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws:

Schaakvereniging Eijsden begint het nieuwe schaakseizoen met de algemene ledenvergadering, die op donderdag 25 augustus wordt gehouden in ons clublokaal in Le Bonheur, aanvang 20.15 uur. De agenda ziet er als volgt uit:

1.         Opening en mededelingen

2.         Jaarverslag penningmeester

3.         Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat dit jaar uit Jan en Chris. Jan is aftredend en voor hem zal dus een vervanger moeten worden gekozen.

4.         Jaarverslag secretaris
Het concept-jaarverslag is inmiddels aan alle leden toegezonden.

5.         Bestuursmutaties
De secretaris is dit jaar aftredend en stelt zich herkiesbaar. Eventuele andere gegadigden voor deze functie kunnen zich tot 24 augustus opgeven bij het bestuur.

6.         Evaluatie seizoen 2015-2016
a: bondscompetitie
b: interne competities
c: clubcompetitie met De Juiste Zet

7.         Seizoen 2016-2017
De concept-wedstrijdkalender is aan alle leden toegezonden en staat ook op de website (zie hier).

8.         Jeugdactiviteiten

9.         Prijsuitreiking
Uitreiking van de prijzen aan de nummers 1, 2 en 3 van de interne competitie (Frans + Zeger + Jan), de rapidcompetitie (Frans + Ed + Zeger) en de snelschaakcompetitie (Ed + Frans + Rob Toma).

10.       Rondvraag en sluiting

 

Laatst toegevoegd: Agenda voor de jaarvergadering op 25 augustus

Laatste update: 20 augustus 2016

logo

Sponsor: Deze website is gesponsord door:

Ilse Bayens
Kubus Eijsden
Wilhelminastraat 62
6245 AX Eijsden 

tel 043-4091420
fax 043-4090630
KvK nr. 14089579